Systém výuky od 11.5.2020. Domácí práce na týden 4.5.- 8.5. 2020

Paní ředitelka nakonec rozhodla, že veškerá hromadná výuka začne probíhat až v týdnu od 25.5.2020

Proto prosím nadále sledujte webové stránky.

Děkuji za pochopení.

P. Schmidt


Milí zpěváci Přípravky, vážení rodiče,

od příštího týdne bude možné vyučovat skupinky do 15 žáků.

Prosím, sdělte mi, zda se Vaše dítě výuky bude zúčastňovat.

levap.schmidt@seznam.cz

Při vstupu do školy musí každý žák předložit prohlášení o bezinfekčnosti - buď si jej vytiskněte ze stránek ZUŠ, nebo bude k dispozici na vrátnici školy.


V následujícím týdnu se prosím podívejte na další nádhernou píseň, která se jemenuje Al Slosha D´Varim

Hebrejský text a jeho výslovnost:

Al slosha, d´varim haolam kayam  ( al šlošá, dyvarim haolam kajám) -  česky: svět je udržován třemi věcmi

Al haemet, v´al hadin, v´al hashalom (al haemet, vyjal hadin vyjal hašalom) - česky: pravdou, spravedlností a mírem


V polovině písničky se hlasy dělí.

1. hlas má stejnou melodii jako v předchozí části, nahrávku 2. hlasu dávám do materiálů k písničce...