Ozvěny baroka

Žďáráček zazpíval z ochozu  na zahájení koncertu skladbu Gloria od A. Vivaldiho nasledovanou Nebeskými kavaléry od A. Michny z Otradovic.

Na závěr koncertu zazněly skladby Jesus bleibet meine Freude od J. S. Bacha a See The Cunquering Hero Comes od G. F. Haendela.

Jsme rádi, že jsme si mohli v tomto krásném prostředí a úžasné akustice zazpívat. (plakát)

P. Schmidt

Nebeští kavalérové

Pár fotek :-)

gallery