Historie sboru

Dětský pěvecký sbor Žďáráček působí při Základní umělecké škole Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou pod vedením sbormistrů Mgr. Dany Foralové, Mgr. Pavla Schmidta a za klavírní spolupráce Mgr. Nonny Piňosové.

V roce 2013 oslavil 40. výročí od  svého  založení.

Sbormistři:
1973 – 2000: PaedDr. Jiří Libra
1973 -  1992: Mgr.  Jana Pospíšilová
1998 – 2007: Mgr. Petra Procházková, nyní Kynclová
2000 – dosud: Mgr. Dana Foralová
2009 – dosud: Mgr. Pavel Schmidt

Klavírní spolupráce:
Blažena Hralová, Mgr. Jiří Volák, Petr Duchalík, BcA. František Dvořák, Mgr. V. Fousková, nyní Černá, Mgr. Nonna Piňosová

Oddělení sboru podle věku a hlasové vyspělosti:
Cvrčci I. (5 – 7 let)
Cvrčci II. (7 – 9 let)
Přípravný sbor Žďáráčku (10 – 12 let)
Koncertní sbor Žďáráček (od 12 let)

Sbor byl založen v roce 1973 z podnětu tehdejšího vedoucího školského odboru MěNV ve Žďáře nad Sázavou  Karla Petráně. Zakládajícími sbormistry byl Jiří Libra, tehdy ředitel 3.ZDŠ ve Žďáře nad Sázavou a  Jana Pospíšilová, učitelka tamtéž. Sbor  zkoušel pravidelně v hudebně 3. ZDŠ.

V roce 1992 sbor přesídlil na Základní uměleckou školu Františka Drdly ve Ždáře nad Sázavou. Zde již zkoušel pravidelně přípravný sbor Cvrčci, který vedla od roku 1985 učitelka ZUŠ Libuše Rosecká. Později toto oddělení převzal Jiří Libra.

Od roku 2008 vede obě oddělení Cvrčků učitelka 2. ZŠ Mgr. Eva Šimurdová. Kromě těchto dvou přípravných oddělení vznikl po roce 2000  Přípravný sbor Žďáráčku, který nejdříve vedla Petra Kynclová, pak Dana Foralová a v současné době Pavel Schmidt.

V roce 2010 byl o založeno na podporu spolupráce se ZUŠ F. Drdly občanské sdružení DPS Žďáráček (nyní DPS Žďáráček, z.s.), které pod svá křídla bere všechny zpěváky, kteří nejsou žáky ZUŠ. Předsedou sdružení je pan Zdeněk Kyncl.

Soubor se pravidelně zúčastňuje festivalů a soutěží nejen v  České republice, ale i v zahraničí. Sbor vystupoval na celostátní přehlídce v Pardubicích v roce 1993 a v Uničově v roce 1997. Vyjel i do zahraničí . V roce 1975 a 1979 do německého Schmollnu a v roce 2002 do Sommacampagny  v Itálii.

Nejvýznamnější úspěchy sboru:

  • Zlaté pásmo ze III. celostátní soutěže v Novém Jičíně 2000
  • Stříbrné pásmo z Mezinárodního festivalu Bohuslava Martinů v Pardubicích
  • 1. místo Cum laude z Mezinárodní soutěže v belgickém Neerpeltu 2004
  • 1. místo z festivalu Pražské Vánoce 2004
  • 3. místo z waleského Llangollenu 2005. 

Sbor se také pravidelně zúčastňuje celostátní přehlídky Světlo za Lidice (2008, 2011, 2015).

Dětský pěvecký soubor natočil i 3 CD ( 2003, 2009, 2015).

Počet zpěváků, kteří prošli koncertním sborem:  806  (k 10.3.2016)