Současnost

Sbor pochází z města Žďár nad Sázavou v České republice. Jeho cílem je hudebně a především pěvecky vzdělávat děti od 4 do 18 let a vychovávat je v tradici sborového zpěvu, která je ve Žďáru nad Sázavou přítomna již od roku 1848.     

V dětech, které Žďáráček navštěvují, je odmalička vytvářen vztah k české a moravské lidové hudební kultuře i úcta k dílům českých i světových hudebních skladatelů. Předáváním základních uměleckých a lidských hodnot se sbor snaží významně ovlivňovat osobnost dětí pro celý jejich další život. Hudba jako spojnice mezi různými generacemi i jednotlivými národy a zpěv jako její nejniternější vyjádření mohou být v dnešní době vhodnou cestou k vzájemnému porozumění a toleranci.      

DPS Žďáráček sdružuje v současné době přes 100 zpěváků, kteří jsou dle vyspělosti a věku pěvecky vzděláváni v jednotlivých odděleních. Na nejvyšší úrovni se nachází koncertní sbor, který má přes 30 členů ve věkovém rozpětí 13 -18 let a je schopen zpívat náročnější repertoár různých žánrů. Sbor doposud natočil 3 CD, poslední z nich v roce 2015.     

Vzhledem k různorodosti projektů, kterých se Žďáráček účastní, má ve svém repertoáru skladby světské i duchovni, lidové i umělé, klasické i moderní, české i zahraniční. Koncertní sbor se každoročně účastní koncertů v České republice, koncertuje i v zahraničí (Itálie, Německo). V uplynulých letech spolupracoval s českými operními pěvci Jakubem Pustinou a Richardem Haanem, dále spolupracuje s francouzskými umělci Jeanem Gaudinem a Sébastienem Fournierem, s nimiž v roce 2016 vytvořil pro mezinárodní festival KoresponDance   pěvecko-pohybový projekt s názvem Flor de les Flors, který čerpal ze španělské hudby z pozdního 14. století. V letošním roce absolvuje sbor turné po Francii, během něhož bude hostem několika francouzských pěveckých sborů a bude tak moci zazpívat v Paříži, Remeši, Lyonu a Le Puy-en-Velay.     

DPS Žďáráček působí při Základní umělecké škole Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou. Sbornistry jsou Mgr. Dana Foralová a Mgr. Pavel Schmidt. Klavírní doprovod zajišťuje Mgr. Nonna Piňosová.