Korespondance 2021

Vážený pane Schmidte, vážený pane Říčane,


srdečně Vás zdravím do Žďáru z pozice koordinátora projektu ŽďárUrban. 
Projekt, na který jsme získali grant EU (Interreg), se ani letos bohužel neuskuteční. Festspielhaus odřekl účast kvůli časové kolizi s jejich vlastním programem, který pochopitelně upřednostnili. 
Rádi bychom přece jen projekt, byť bez rakouského partnera, bez evropských peněz, uskutečnili a prezentovali na KoresponDance (16. -- 18. 7.). Třeba jen jako "work in progress" či "demo verzi'.
Stále tedy doufáme ve spolupráci se Žďaráčkem! (Smíme doufat?)
Šlo by o cca 10min. představení založené na taneční improvizaci za doprovodu zpěváků z Vašeho sboru, a případně také s mladými tanečníky ze Ždáru. Farah Deen, Kristián Mensa a Olivie Mitterhuemer do toho jdou s námi.
A při té příležitosti se domluvíme na novém evropském projektu pro rok 2022.
Mohli bychom to probrat na on-line schůzce, posléze také s Farah, Olivií, Kristiánem a samozřejmě s Marií Kinsky?
(Výhledově už tento či příští týden.) .
Děkuji Vám za (pokud možno rychlou a kladnou) odpověď.
Těším se na setkání,
Martin Maryška