Pro členy

Skladby ze skoušky v pondělí 3.10.

An die Freude, Gorale

04.10.2016

Skladby ze zkoušky ve čtvrtek 29. 9.

Koňské boogie, Nebeští kavalérové

01.10.2016

Soustředění sboru v sobotu 22.10. 2016

Soustředění proběhne jako celodenní akce s cílem docvičit skladby na plánované koncerty.

30.09.2016

Program koncertů - Francie

Program má sloužit zpěvákům, aby věděli, co se mají učit. Bude průběžně doplňován a upřesňován. Stejný repertoár bude využit i při koncertě v Náměšti nad Oslavou 31.10. 2016

29.09.2016

Duchovní písně

Noty písní s duchovní tématikou - A na zemi upokojení, Ave maria, Ave verum corpus, Hle dotkl se úst mých, Jesu bleibet meine Freude, Jesu meine Freude, Nebeští kavalérové, Panis Angeliscus, Per crucem, Janovy pašije č.15,O Haupt voll Blut, Laudate Virginem, Judex crederis esse venturus

29.09.2016

Lidové písně

Noty písní z lidové tvorby - Což se mě má milá, Gorale, Koupala se Fridolínka, Až ty pudeš k nám, Pod našima vršíčkama, Preštický panenky

29.09.2016

Skladby vyššího populáru

Noty světových písní od různých autorů - Adiemus, An die Freude, Circle of life ,Going up a younder, Over the rainbow, She loves you, Va pensiero, When your gone, Yesterday, Tears in Heaven

29.09.2016

Libre Vermell de Monserrat - španělské písně

Výběr písní z Llibre Vermell de Montserrat - Ad Mortem Festinamus, Cunti simus concanentes, Inperayritz de la ciutat joyosa, Laudemus Virginem, Los set Goyts, Mariam Matrem Virginem, O Virgo splendens, Splendens ceptigera, Stella splendens

29.09.2016

Umělé písně

Noty písní od českých autorů - Jarní, Jitřenka, Kdyby tu nic nebylo, Koňské boogie, Modlitba za vodu, Otvírání studánek, Skřivánek, Želva, Život je jen náhoda, Svítá

29.09.2016